COLLEGEZWEET | Mare 6, 4 oktober 2001

'Wat is rationeel nou eigenlijk?'

Menno de Graaf

De carrièregerichte bestuurskundestudent leert tegenwoordig ook nog iets van de ethische dilemma's die bij de overheid kunnen opspelen. Mijnenvelden zijn er genoeg voor ambtenaren en politiek verantwoordelijken, als we de kranten er op naslaan.

College: Ethiek en Kernthema's van het Openbaar Bestuur (Bestuurskunde doctoraal)
Docent: dr. P. Nieuwenburg
Spreekvaardigheid: uitstekende prater
Structuur: niet zijn sterkste kant
Humor: juiste dosis
Inhoud: te abstract
Cijfer: 7,5
Docent Paul Nieuwenburg leest ook de krant, maar put hier vooral uit om bij aanvang de aandacht te krijgen. Voor een nog licht rumoerige zaal maakt hij een kwinkslag over hoeren die bij de vakbond willen ('gaan ze dan ook staken?'). Daarna komt het eigenlijke werk aan bod: zware kost over theoretische en praktische rationaliteit. Nieuwenburg doet er in zijn enthousiasme, met een licht schorre stem, alles aan om zijn publiek desondanks te boeien. En het moet gezegd, hij slaagt er bij dit abstracte onderwerp nog aardig in ook. Voor de pauze moet hij alles er nog uittrekken bij de spoedig stilgevallen meute, totdat een meisje kermt: 'Maar wat is rationeel nou eigenlijk!'. Nieuwenburg probeerde dat de studenten juist zelf te laten ontdekken op didactisch verantwoorde wijze. Ook wel leuk: 'Mag die laatste zin nog een keer?', met als antwoord: 'Hij was zo mooi dat ik 'm zelf niet meer kan herinneren'. Het zijn dit soort intermezzi die gaandeweg de sfeer in het college brengen en de studenten toch nog warm krijgen voor de rationele dilemma's die bij conflicterende doelen kunnen ontstaan. Toch knaagt er iets: Nieuwenburg is wetenschappelijk correct bezig door steeds weer op (verondersteld) bekende theoretici terug te vallen, maar besteedt te weinig aandacht aan de praktijk van ethische dilemma's bij de overheid. Dat is toch waar het in deze collegecyclus om te doen is. Het gebrek aan aansluiting bij de actualiteit is bovendien een gemiste kans - en daarbij gaat het om meer dan een grapje hier of daar. Het zijn kanttekeningen bij een verder prima docent, die in elk geval de bevlogenheid en energie heeft om de studenten aan te sporen en bij de les te houden. Zijn pupillen kunnen daarentegen wel wat extra energie gebruiken. 'Wat vindt u ervan? U bent zo stil en kijkt mij zo glazig aan!', roept hij uit rond de klok van acht. Na enige vertwijfeling: 'Of is het gewoon tijd?'.